image
Tehnički servis

INZA jedina u Bosni i Hercegovini, pri sprovođenju integrisanog sistema zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite
okoliša, koristi potpuno digitalizirani CRM(Customer Relationship Management) sistem upravljanja praćenja
dokumentacije te odnosa sa klijentima koji sprovodi specijalizovani stručni tim inžinjera i certifikovanih tehničara i
servisera u regijama: Sarajevo, Banja Luka i Mostar, u Bosni i Hercegovini, odnosno Beograd, Novi Sad i Niš u Republici
Srbiji, koji kreiraju elektronske izvještaje na terenu i putem GPRS podrške iste odmah šalju u jedinstvenu bazu
podataka, odakle se nakon procesuiranja u roku max. do 24 sata šalju klijentu i odlažu u elektronski arhiv. Na osnovu
ispitivanja INZA izdaje u skladu sa Zakonom izvještaje o ispitivanju upotrebne dozvole za upotrebu oruđa za rad,
industrijskih postrojenja i tehničke prijeme građevina. CRM sistem podrške je kreiran u cilju efikasnog odgovora
zahtjevima mrežnih klijenata. Ispitivanje funkcionalnosti aktivnih i pasivnih sistema za zaštitu od požara, sredstava za
rad, instalacija i opreme, provode se u skladu sa Zakonima o zaštiti od požara i Zaštiti na radu u Bosni i Hercegovini
(FBiH, RS, Brčko Distriktu) i Republici Srbiji:
• aparati za gašenje početnog požara;
• hidrantske mreže;
• sredstva rada i oruđa i opreme;
• izdavanje upotrebnih dozvola;
• sistemi vatrodojave i detekcije CO;
• sistemi videonadzora i protuprovale;
• elektroinstalacije i mjerenja prijelaznog otpora;
• otpor uzemljenja i gromobranske instalacije;
• sistemi panik rasvjete i svjetlosne signalizacije;
• stabilni sistemi za gašenje požara;
• mikroklimatskii uvjeti (buka, svjetlost i temperatura) u zimskom i ljetnom periodu;
• mjerenje prašine i štetnog utjecaja na okolinu;
• termovizijska snimanja i video inspekcija.