image
Edukacija i trening

U okviru edukacijskog centra INZA grupacije nudimo i usluge:

  • Obuka i certificiranje uposlenika s aspekta zaštite na radu i zaštite od požara
  • Specijalističke edukacije sa aspekta zaštite na radu ( viljuškar, paletar, podizna rampa i dr.)