image
BIM

BIM (eng.building information modeling) je izgradnja digitalnog integrisanog modela (informacija) postojećeg ili budućeg izgrađenog okoliša. Objedinjuje geometriju, prostorne odnose, analizu osvetljenja, geografske parametre, količine i tehnički opis elemenata (npr. detalje proizvođača pojedinih elemenata zgrade, mosta, ventilatora i sl).

 

 

Pojam BIM-a može se odnositi na upravljanje informacijama o građevinama (eng. building information management) koje je povezano s modeliranjem informacija o građevinama (eng. building information modeling), odnosno informacijskim modelom građevine (eng. building information model).

BIM primjenjuje se u svim fazama projekta, planiranju, projektovanju, građenju, upravljanju građevinom i njenom održavanju i samim time omogućuje:
• podršku u projektnim procesima donošenja
odluka;
• rano detektovanje (uočavanje) potencijalnih
pogrešaka na projektu;
• detaljne analize;
• brze izmjene i lakše upravljanje promjenama;
• jasnije razumijevanje projektnih ciljeva i
odnosa s drugim učesnicima na projektu;
• vizualizaciju projektnih rješenja;
• poboljšanja u projektovanju i koordinaciji
projekata;
• povećanje i osiguravanje kvalitete
građevinskih procesa i konačnog proizvoda