image
GIS

Geografski informacioni sistem (GIS) je platforma za prikupljanje, skladištenje, upravljanje, predstavljanje i analizu podataka koja integrira sve vrste podataka kroz klaster informacija iz kojega dobijamo najbolja rješenja. Posjeduje mogućnost analiziranja prostorne lokacije i organizacije informacija, te vizualizacije pomoću interaktivnih mapa i 3D prikaz.

Ovakvim načinom predstavljanja dobijamo podatke o:
• lokacija nekog podatka / stvari / karakteristike
svojstva i odnos prema drugim stvarima –
mapiranje lokacije stvari;
• gdje postoji najviše ili najmanje nečega –
mapiranje količina;
• gustoća obilježja u određenom prostoru –
mapiranje gustina;
• šta se događa unutar područja od interesa
(AOI) – pronalaženje šta je unutar nekog
područja/regije;
• šta se događa u blizini neke osobine ili pojave –
pronalaženje onoga što je u blizini;
• kako se određeno vremensko područje
promijenilo (i na koji način) – mapiranje promjena.

INZA kao regionalni lider u oblastima zaštite i
spašavanja, zaštite kritične infrastrukture i zaštite od prirodnih i drugih nesreća koristi GIS kao platformu za razvijanje softvera za različite poslovne aktivnosti. Sa našim softverskim rješenjima privredni proces postaje efikasniji, kvlitetniji, transparentniji i ekonomičniji.
U poslovanju GIS koristimo za:
• Pojektovanje i planiranje
• Upravljanje rizicima
• Zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
• Zaštitu od požara
• Zaštitu kritične infrastrukture
• Zaštitu na radu
• Monitoring radnih aktivnosti na terenu u
realnom vremenu
• Kontrolu kvalitete
• Kontrolu troškova
• Upravljanje ljudskim resursima