image
KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS TEHNIČAR

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12 a, Općina Ilidža, r a s p i s u j e:
K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos
- Tehničar.......................................................................................................................3 izvršioca;
Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
Uslovi
- Najmanje SSS, diploma;
- Certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite izdat od FMUP;
- Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorija (poželjno),
- Dokaz da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata;(po zasnivanju radnog odnosa)
- Dokaz da kandidat nije kažnjavan;( po zasnivanju radnog odnosa)
- Radno iskustvo (poželjno)
Osobine za poziciju:
-Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima
-Organizacione sposobnosti, komunikativnost i analitičnost;
-Spremnost na timski rad i sposobnost izvještavanja
Nudimo:
-Stabilne finansijske i radne uslove
-Stimulativni sistem nagrađivanja
-Mogućnost napredovanja i usavršavanja
Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste, molimo da nam biografiju - CV, dostavite :
-na email adresu posao@inzagroup.eu sa napomenom, prijava na konkurs, ili
-direktno na protokol Agencije INZA d.o.o. Sarajevo, ul. Vitomira Lukića 12 a, Ilidža-Stup.
Rok za slanje prijava je 10 dana od dana objave.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obavješteni pismenim putem u roku od 5 dana od zatvaranja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.
Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 2
Datum objave: 25.10.2019.godine
Trajanje oglasa: 10 dana od dana objave