image
Ispitna laboratorija “INZA lab” Sarajevo

Ispitna laboratorija “INZA lab” Sarajevo je neovisno tijelo u okviru kompanije “INZA lab” d.o.o.. Akreditovana je prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025, od Instituta za akreditiranje BiH – BATA i imenovana od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija:

  • Vrata, prozori i zatvarači za otvore u zidovima
  • Zidovi (opterećeni i neopterećeni)
  • Zidni i krovni sendvič paneli
  • Tavanice i međuspratne konstrukcije (opterećene i neopterećene)
  • Ostakljeni elementi