image
Laboratorija za termodinamička ispitivanja otpornosti prema požaru i reakcije na vatru građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija "INZA lab" - Ispitna laboratorija

Ispitna laboratorija "INZA lab" Sarajevo je neovisno tijelo u okviru kompanije "INZA lab" d.o.o., akreditovana prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025, od Instituta za akreditiranje BiH - BATA i imenovana od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija:

• Vrata, prozori i zatvarači za otvore u zidovima
• Zidovi (opterećeni i neopterećeni)
• Zidni i krovni sendvič paneli
• Tavanice i međuspratne konstrukcije (opterećene i neopterećene)
• Ostakljeni elementi

Akreditacija, redni broj 16:

http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Spisak-akreditiranih-tijela.pdf