image
BIM - Building information modeling - INZA GROUP

INZA kroz svoje trenutne usluge i kroz učešće na regionalnim infrastrukturnim projektima i posebno na infrastrukturnim projektima kritične infrasturukture, kao što su projekti izgradnje saobraćajne i željezničke infrastrukture, energetski projekti, projekti visoko gradnje i mega projekti u obnovi i jačanju zdravstvenih kapaciteta u regiji, pruža usluge i dodatne zahtjevane usluge od strane partnera kroz projektovanje, nadzor i izvještavanje, kroz BIM pristup.

BIM model je 3D model, sastavljen od BIM jedinica, koji služi kao osnova za generiranje svih vizualizacija, animacija i analiza, poput sinhronizacije i koordinacije svih vrsta radova, popisa i izračuna radova, generiranja 4D i 5D simulacije konstrukcije, nadzor izgradnje, održavanje objekata i još mnogo toga. BIM 4D model je BIM 3D konstrukcijski model s određenom vremenskom dimenzijom. BIM 5D model je BIM 4D model konstrukcije sa specifičnom vrijednošću (cijenom) pojedinih jedinica i ukupnom (procijenjenom ili definiranom). BIM 6D model je informacijski model koji sadrži relevantne informacije za podršku upravljanja i održavanja objekata. Model BIM 7D je model primjenjiv za upravljanje objektima, održavanjem i sa aspekta zaštite i spašavanja.