image
Posjeta Servis centru Tračak nade u Foči

Jučer smo posjetili Servis centrar Tračak nade iz Foče (Udruženje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama) gdje smo donirali tri probna sata za autističnu djecu.

Tokom probnog perioda strčna lica i roditelji će moći pratiti djecu putem aplikacije koja povezuje roditeljski mobitel i dječiji sat, te bar djelimično smanjiti konstantnu zabrinutost o kretanju djece koja imaju autizam.

Nakon što dobijemo povratne informacije iz probnog perioda od 20 dana, uručićemo ukupan broj satova za djecu koja se nalaze u Tračku nade da bi svako autistično dijete, koje je registrovano u ovom Centru, dobilo sat!

Servis centar “Tračak nade” okuplja 65 osoba sa poteškoćama u razvoju iz Foče, Goražda, Ustikoline i Čajniča i među pet centara je ovog tipa u Bosni i Hercegovini!