KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti INZA d.o.o. Sarajevo, kao dio regionalne poslovne grupe okupljene oko brenda INZA Protecting people, sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12a, Sarajevo, raspisuje:
K O N K U R S
Za prijem radnika u radni odnos za poziciju:
1. IT i mrežni administrator______________________________________________ 1 izvršioc

Pored opših uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
USLOVI-POZICIJA 1:
- SSS/VŠS/VSS - diploma u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija;
- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno;
- Poznavanje engleskog jezika;
- Poznavanje rada na računaru;

TRAŽENE OSOBINE I ODGOVORNOSTI:
• Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima sa minimalnim nadzorom i dodatnom stručnom pomoći;
• Organizacione sposobnosti, komunikativnost i analitičnost;
• Spremnost na timski rad i sposobnost izveštavanja;
• Implementacija i kontinuiran rad informaciono komunikacionog sistema,
• Implementacija mrežnih servisa
• Osiguranje kontinuiranog pristupa korisnika mrežnim servisima
• Konfiguracija i održavanje firewall uređaja, rutera i switcheva.
• Tehnička podrška korisnicima.

NUDIMO:
1. Stabilne finansijske i radne uslove
2. Stimulativni sistem nagrađivanja
3. Mogućnost napredovanja i usavršavanja
4. Regionalni angažman na izgradnji i održavanju IT infrastrukture
Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste za poziciju, molimo da nam biografiju-CV, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavite:
- na email adresu posao@inzagroup.eu sa napomenom, prijava na konkurs „Upisati za koju poziciju se prijavljujete“;
- direktno na protokol INZA d.o.o., ulica Vitomira Lukića 12a, Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.
Lokacija: Sarajevo
Datum objave: 13.08.2019.
Trajanje oglasa: 10 dana od dana objave
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obavešteni pismenim putem u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.