image
Prevencija rizika u urbanim sredinama

Naši članovi su proveli 4 dana u međunarodnoj ljetnoj školi sticajući specifična znanja, kao i unapređivanju postojećih znanja iz domena prevencije rizika u urbanim sredinama od različitih tipova ugroženosti.
„Prevencija rizika u urbanim sredinama“, realizivana je kroz ukupno sedam uzajamno povezanih modula.

MODUL I (Sociološko –psihološki i pedagogoško– andragoški aspekti urbanih sredina)
MODUL II (Urbano planiranje i antropogena ugrožavanja)
MODUL III (Okoliš i urbana sredina)
MODUL IV (Sigurnost urbanih struktura)
MODUL V (Krizno planiranje i normativno uređenje zaštite i spašavanja)
MODUL VI (Prevencija kriminaliteta primjenom novih tehnologija uređenjem okoliša i urbanim dizajnom)
MODUL VII (Migrantske krize i sigurnost urbanih sredina)

5 članova našeg tima dobilo je zajednički certifikat Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, i Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja.