Vježba evakuacije i gašenja početnog požara

SCENARIO VJEŽBE EVAKUACIJE I GAŠENJA POČETNOG POŽARA 03.04.2019 SEKCIJA 1, AUTOPUT BAR-BOLJARE, CRNA GORA

VJEŽBA SE SASTOJI IZ DVA DIJELA
• EVAKUACIJA IZ GRADE ADMINISTRATIVNOG OBJEKTA , KANCELARIJA GDJE LJUDI RADE
• OBUKA O POČETNOM GAŠENJU POŽARA NA LOKACIJI KOD BETON BAZE
EVAKUACIJA IZ ZGRADE ADMINISTRATIVNOG OBJEKTA, KANCELARIJA GDJE LJUDI RADE
SVI ZAPOSLENI SU NA SVOJIM RADNIM POZICIJAMA, U CILJU EFEKTIVNOSTI VJEŽBE PREDLAŽE SE, DA SALE ZA STANKE BUDU POPUNJENE LJUDIMA

VJEŽBA STARTUJE U 9 H ZVUČNOM SIGNALIZACIJOM VATROGASNOG VOZILA

• SVI ZAPOSLENI KOJI SE NALAZE U ZGRADI BEZ PANIKE LAGANIM HODMO KREĆU KA IZLAZU IZ ZGRADE KADA ČUJU ZVUK VATROGASNE SIRENE (u 9 H)
ZAPOSLENI SE KREĆU DESNOM STRANOM HODNIKA GLEDAJUĆI OD IZLAZA IZ KANCELARIJA KA IZLAZU IZ OBJEKTA. ZAPOSLENI NAPUŠTAJU OBJEKAT I ODLAZE DO MODERATORA (DUŠAN INZA) KOJI SE NALAZI NA CENTRU KOŠARKAŠKOG STADIONA.
• VATOGRASCI POČINJU AKCIJU EVAKUCIJE U KORDINACIJI SA IVANOM IZ INZE. VATROGACI RAZVLAČE CRIJEVA ILI VITLA DESNOM STRANOM STEPENIŠTA KAKO BI SE ZAPOSLENI NESMETANO EVAKUISALI. CRIJEVA ILI VITLA SE RAZVLAČE DO PROZORA NA LIJEVOJ STRANI OBJEKTA (POKAZATI VATROGASCIMA DO KOJEG PROZORA)
• RASPORED VATROGASACA JEDAN VATROGASAC OSTAJE KOD VOZILA. DVA VATROGASCA IDU I RAZVLAČE CRIJEVO ILI VITLO. JEDAN VATROGAS VUČE CRIJEVO ILI VITLO DO POZICIJE PROZORA JEDNA VATROGASAC SE NALAZI NA STEPENIŠTU I POMAŽE VATROGASCU SA MLAZNICOM. IVAN INZA POMAŽE U RAZVLAČENJU CRIJEVA ILI VITLA I NALAZI SE NA MEĐUSPRATNOM PLATOU STEPENIŠTA I ISTOVREMENO USMJERAVA LJUDE KA IZLAZU.
• DOKTORI TAKOĐE KREĆU SE EVAKUACIJOM U 9 H SA OSTALIM ZAPOSLENIM ISTRČAVAJU I IDU KA AMBULATNOM VOZILU. VOZILOM DOLAZE DO ULAZA U ZGRADU OKRENUTI ZADNJIM VRATIMA KA ULAZU.

DOKTOR NOSI SPINALNU DASKU NA POZICIJI NA SPRATU GJE GA ČEKAJU 4 KINESKE KOLEGE I JEDN POVRIJEĐENI. DOKTOR POVRIEJEĐENOG STAVLJA NA SPINALNU DASKU I FIKSIRA. ČETIRI KINESKE KOLEGE POVRIJEĐENOG IZNOSE DO CNETRA KOŠARKAŠKOG STADION DO MODERATORA I POSMATRAČA.