image
Vježba evakuacije i gašenja početnog požara
Scenario vježbe evakuacije i gašenja početnog požara 03.04.2019. sekcija 1, autoput Bar-Boljare, Crna Gora

Vježba se sastoji iz dva dijela

  • evakuacija iz zgrade administrativnog objekta, kancelarija gdje ljudi rade
  • obuka o početnom gašenju požara na lokaciji kod beton baze

Evakuacija iz zgrade administrativnog objekta, kancelarija gdje ljudi rade
Svi zaposleni su na svojim radnim pozicijama, u cilju efektivnosti vježbe predlaže se, da sale za stanke budu popunjene ljudima. Vježba startuje u 9h zvučnom signalizacijom vatrogasnog vozila. Svi zaposleni koji se nalaze u zgradi bez panike laganim hodom kreću ka izlazu iz zgrade kada čuju zvuk vatrogasne sirene (u 9h). Zaposleni se kreću desnom stranom hodnika gledajući od izlaza iz kancelarija ka izlazu iz objekta. Zaposleni napuštaju objekat i odlaze do moderatora (Dušan – INZA) koji se nalazi na centru košarkaškog stadiona. Vatrograsci počinju akciju evakucije u kordinaciji sa Ivanom iz Inze. Vatrogaci razvlače crijeva ili vitla desnom stranom stepeništa kako bi se zaposleni nesmetano evakuisali. Crijeva ili vitla se razvlače do prozora na lijevoj strani objekta (pokazati vatrogascima do kojeg prozora).

Raspored vatrogasaca
Jedan vatrogasac ostaje kod vozila. Dva vatrogasca idu i razvlače crijevo ili vitlo. Jedan vatrogasac vuče crijevo ili vitlo do pozicije prozora a jedan vatrogasac se nalazi na stepeništu i pomaže vatrogascu sa mlaznicom. Ivan iz Inze pomaže u razvlačenju crijeva ili vitla i nalazi se na međuspratnom platou stepeništa i istovremeno usmjerava ljude ka izlazu. Doktori takođe kreću sa evakuacijom u 9 h sa ostalim zaposlenim. Istrčavaju i idu ka ambulatnom vozilu. Vozilom dolaze do ulaza u zgradu okrenuti zadnjim vratima ka ulazu. Doktor nosi spinalnu dasku na poziciji na spratu gdje ga čekaju 4 kineske kolege i jedan povrijeđeni. Doktor povrijeđenog stavlja na spinalnu dasku i fiksira. Četiri kineske kolege povrijeđenog iznose do centra košarkaškog stadion do moderatora i posmatrača.