image
Prevencija rizika u urbanim sredinama

Prevencija rizika u urbanim sredinama: U BiH najveći rizici od poplava, požara i zemljotresa

S ponosom objavljujemo da je jučer Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” iz Skoplja organizovao okrugli sto o temi “Prevencija rizika u urbanim sredinama” na kojem je, među vrhunskim, regionalnim stručnjacima, učešće uzeo i generalni direktor INZA group msc. Edin Garaplija, a koji je izlagao na temu kriznog planiranja i normativnog uređenja fizičke i tehničke zaštite kritične infrastrukture urbanih sredina. Gosp. Garaplija je prisutnima skrenuo pažnju na značaj antikoruptivnog programa i značaju standarda ISO 37001:2016, govorio je o procjeni rizika i da u tom kontekstu ne bismo trebali sagledavati samo utjecaj gorućih hazarda na kritičnu infrastrukturu, već, na prvom mjestu, zdravlje ljudi, potom prostorno-politički utjecaj i naposljetku ekonomski utjecaj. U tom smislu, navodi gosp. Garaplija, neophodno je podignuti nivo svijesti i efikasnost organizacija, javne uprave, akademske zajednice i svih drugih društvenih karika, te je naglasio značaj javno-privatnog partnerstva na tom putu.