image
Dodjela Certifikata iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara

Zaposlenicima INZA Group koji su u prethodnom periodu prošli obuku za “Zaštitara-spasioca” u prostorijama ove firme dodijeljeni Certifikati iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Certifikate je dodijelio generalni direktor msc. Edin Garaplija koji je istakao da kompanija želi razviti novi proizvod na tržištu, koji je u današnje vrijeme jako perspektivan. Radi se o “Zaštitarima-spasiocima” koji su obučeni da pomognu u vanrednim situacijama i da na najsigurniji mogući način zaštite ljude i imovinu.

Jelena Simović, odgovorno lice Agencije za zaštitu ljudi i imovine INZA i jedna od organizatorica obuke kazala je da je i više nego zadovoljna Projektom i rezultatima. Pohvalila je sve učesnike i zahvalila im se za njihov trud i rad.

Nakon dodjele upriličeno je i druženje za sve prisutne.