image
INZA Group na Beogradskom sajmu

INZA Group se i ove godine predstavila na Beogradskom sajmu u okviru Multidisciplinarne međunarodne sajamske manifestacije: Energetika, EcoFair, 112 Expo 2018.

Upriličen je medijski događaj “Prevencija rizika-dobrobit za građane” u okviru kojeg je održana prezentacija na temu “Integrisano upravljanje rizicima na elektroenergetskim sistemima kao dijelu nacionalne kritične infrastrukture” o kojoj je govorio generalni direktor INZA Group msc. Edin Garaplija.

Nakon toga promovirana je naučna monografija msc. Garaplije pod nazivom “Proces identifikacije, analize i vrednovanja rizika kritične infrastrukture u vanrednim situacijama”.

Još sutra se družimo i predstavljamo svoje usluge, pa pozivamo sve zainteresirane da nas posjete na štandu br. 1133 u Hali 1 Beogradskog sajma, gdje će generalni direktor zajedno sa svojim poslovnim saradnicima i partnerima biti na raspolaganju za sva pitanja.