KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti „Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12a, Općina Ilidža, direktor, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

1. Serviser-tehničar za vatrodojavne sisteme i druge sisteme aktivne zaštite od požara - 2 izvršioca;

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Uslovi:
- najmanje SSS, tehnički smjer, diploma,
- radno iskustvo na navedenim sistemima,
- poznavanje engleskog jezika (poželjno),
- posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorija - aktivan vozač,
- Znanje rada na računaru.

Dodatne osobine:
- Spremnost na terenski rad i putovanja u regionu,
- Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima sa minimalnim nadzorom i dodatnom stručnom pomoći ,
- Organizacione sposobnosti,
- Komunikativnost,
- Analitičnost,
- Preduzimljivost i kreativnost,
- Posvećenost detaljima;
- Spremnost na timski rad,
- Sposobnost izvještavanja

Nudimo:
- Stabilne finansijske i radne uslove
- Stimulativni sistem nagrađivanja
- Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste, molimo da nam biografiju- CV i motivaciono pismo, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavitena email adresu: posao@inzagroup.eu sa napomenom, prijava na konkurs ili direktno na protokol Agencije INZA d.o.o. Sarajevo, ul. Vitomira Lukića 12 a, Ilidža-Stup.

Rok za slanje prijava je 15 dana od dana objave.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obavješteni pismenim poutem u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 2
Datum objave: 12.09.2018.godine
Trajanje oglasa: 15 dana od dana objave