image
Saradnja sa Elektroprivredom Crne Gore

Za Elektroprivredu Crne Gore inžinjeri INZA Group-a izrađuju Elaborat o procjeni ugroženosti od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i Planovi za zaštitu i spašavanje za OC Direkcije, FC Snabdijevanje, HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja

Nakon potpisivanja ugovora, u prvoj fazi realizacije projekta izvršen je terenski rad i obilazak objekata koji su u vlasništvu EPCG AD Nikšić. Tom prilikom prikupljena je velika količina podataka neophodnih za realizaciju samog projekta, izuzeta potrebna dokumentacija te izvršena daljinska detekcija velikih infrastrukturnih građevina EPCG kao što su HE Piva, HE Peručica i TE Pljevlja bespilotnom letjelicom eBee SenseFly pogodnom za snimanje teško pristupačnih i nepristupačnih terena, kao i identifikaciju rizika. Novost je da je na ovom projektu upotrijebljena i nova tehnologija. Radi se o visoko softisiciranoj opremi za inspekcijski nadzor vosokih objekata. Ovom prilikom izvršeno je snimanje visokih dimnjaka u TE Pljevlja.

Druga faza projekta obilježena je izradom dokumentacije, pri čemu je prethodno sagledan i analiziran prikupljeni materijal i identifikovani rizici. Trenutno je projekat u završnoj fazi izrade.