image
Ispitivanje otpornosti prema požaru - zidnog termoizolacionog panela, proizvođača Brucha

U “INZA lab” akreditovanoj ispitnoj laboratoriji za ispitivanje otpornosti na požar građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija, svjetski proizvođač termoizolacionih sendvič panela BRUCHA je izvršio ispitivanje otpornosti prema požaru zidnog panela WP120PIR.

U „INZA lab“ akreditovanoj ispitnoj laboratoriji za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija u Sarajevu, obavljeno je ispitivanje otpornosti prema požaru zidnog panela proizvođača BRUCHA. Ispitivanje otpornosti prema požaru zida dimenzija 3×3 metra od termoizolacionih sendvič panela BRUCHA je rađeno prema ispitnom standardu JUS U.J1.092 – Ispitivanje otpornosti protiv požara, požarnih zidova i nenosećih spoljnih zidova.