image
ISPITIVANJE OTPORNOSTI PREMA POŽARU - ZIDNOG TERMOIZLACIONOG PANELA, PROIZVOĐAČA TRIMO

U "INZA lab" akreditovanoj ispitnoj laboratoiji za ispitivanje otpornosti na požar građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija, svjetski proizvođač termoizolacionih sendvič panela TRIMO je izvršio ispitivanje otpornosti prema požaru zidnog panela FTPi 100mm.

U „INZA lab“ akreditovanoj ispitnoj laboratoriji za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija u Sarajevu, obavljeno je ispitivanje otpornosti prema požaru zidnog panela proizvođača TRIMO. Ispitivanje otpornosti prema požaru zida dimenzija 3x3 metra od termoizolacionih sendvič panela TRIMO je rađeno prema ispitnom standardu JUS U.J1.092 - Ispitivanje otpornosti protiv požara požarnih zidova i nenosećih spoljnih zidova.