Konkurs za prijem u radni odnos

Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12 a, Općina Ilidža, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos
-Fizička zaštita....................5 izvršilaca;
-Tehnička zaštita...............5 izvršilaca;

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Uslovi- Pozicija 1
- Najmanje SSS, diploma;
- Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP;
- Poznavanje engleskog jezika (poželjno),
- Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorija,
- Znanje rada na računaru (poželjno);
- Dokaz da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata;(po zasnivanju radnog odnosa)
- Dokaz da kandidadt nije kažnjavan;( po zasnivanju radnog odnosa)

Opis poslova;
U skladu sa odredbama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Službene novine Federacije BiH 78/08 i 67/13).

Uslovi- Pozicija 2
- Najmanje SSS elektrotehnički smjer, diploma;
- Certifikat za obavljanje poslova tehničke zaštite izdat od FMUP;
- Poznavanje engleskog jezika (poželjno);
- Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorija
- Znanje rada na računaru – poznavanje osnovih programa i korištenje posebnih programa;
- Radno iskustvo (poželjno)

Osobine za sve pozicije:

-Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima sa minimalnim nadzorom i dodatnom stručnom pomoći
-Organizacione sposobnosti, komunikativnost i analitičnost;
-Spremnost na timski rad i sposobnost izvještavanja

Nudimo:
-Stabilne finansijske i radne uslove
-Stimulativni sistem nagrađivanja
-Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste za neku od pozicija, molimo da nam biografiju- CV (obavezno sa slikom) i motivaciono pismo, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavite :

-na email adresu posao@inzagroup.eu sa napomenom, prijava na konkurs za „Upisati za koju poziciju se prijavljujete“;
-direktno na protokol Agencije INZA d.o.o. Sarajevo, ul. Vitomira Lukića 12 a, Ilidža-Stup.

Rok za slanje prijava je 15 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obavješteni pismenim putem u roku od 10 dana od zatvaranja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 10
Datum objave: 08.06.2018.godine
Trajanje oglasa: 30 dana od dana objave