image
Održana konferencija povodom projekta zaštite i spašavanja

Dvodnevna konferencija povodom završetka projekta integrisane zaštite i spašavanja i izrade dokumenta “Procjena ugroženosti Brčko distrikta od prirodnih i drugih nesreća” i “Studije jačanja kapaciteta otpornosti na katastrofe” održana je 20. i 21. decembra u Brčkom.

Ovom regionalnom skupu prisustvovali su predstavnici Srbije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i BiH, koji su ocijenili da konferencija ima globalni karakter za integrisan i efikasan sistem zaštite i spašavanja, te zajedničku poruku – prirodne i druge katastrofe ne poznaju granice.

Direktor INZA Instituta i projekt menadžer Edin Garaplija istakao je da kapaciteti Brčko distrikta, kada je riječ o odbrani od prirodnih katastrofa, nisu na zadovoljavajućem nivou.

– Kapacitete treba unaprijeđivati, ali za to, nažalost, nedostaje sredstava i potrebna je pomoć međunarodne zajednice. Prije svega postoji hidrološki rizik gdje spadaju poplave rijeke Save i bujične poplave rijeka Brke i Tinje, zatim seizmološki rizik, odnosno geološki rizik koji predviđa mogućnost rizika od zemljotresa i rizik koji je stalno prisutan u Brčko distriktu – odroni i klizišta. Imamo biorizike, tehničko-tehnološke rizike, a obradili smo i rizike prekida kritične infrastrukture – rekao je Garaplija.

U skladu sa globalnim dešavanjima, klimatskim promjenama koje izazivaju katastrofe različitih vrsta, ovaj dokument daje jasan uvid u desetak najugroženijih segmenata u Brčko distriktu. Zbog toga je Brčko distrikt jedina lokalna zajednica u BiH koja će imati završen ovaj projekat i on će na jednom mjestu ujediniti sve podatke vezane za bilo koju vrstu elementarne nepogode ili druge vrste katastrofe.

Finansijer projekta koji je započeo prije pola godine je Vlada Brčko distrikta zajedno sa Svjetskom bankom