image
Donacija Zavodu za hitnu medicinsku pomoć

Direktor INZA Instituta Edin Garaplija sastao se sa direktoricom Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Senom Softić-Taljanović i uručio joj donaciju, lutku za vježbu oživljavanja i pružanja prve pomoći. Ova donacija će medicinskom osoblju poslužiti za edukaciju, kao i nastavak uspješnih treninga u Kantonu Sarajevo ali i šire.

Edukativni centar Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć KS osnovan je 1987. godine, i osim obuke medicinskog osoblja, provodi i obuku za sve zainteresirane iz prve pomoći.