Konkurs za prijem u radni odnos

Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12a, Općina Ilidža, direktor, r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos
Čuvar – zaštitar....................10 izvršilaca;
Blagajnik- Likvidator ............1 izvršilac;
Finansijski knjigovođa...........1 izvršilac;

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Uslovi- Pozicija 1:
- najmanje SSS, diploma;
- Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP;
- poznavanje engleskog jezika (poželjno),
- posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorija,
- Znanje rada na računaru (poželjno);
- dokaz da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata;
- dokaz da kandidat nije kažnjavan;

Opis poslova;
U skladu sa odredbama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Službene novine Federacije BiH 78/08 i 67/13).

Uslovi- Pozicija 2
- najmanje SSS ekonomskog smjera, diploma;
- poznavanje engleskog jezika (poželjno);
- Znanje rada na računaru – poznavanje osnovih programa i korištenje posebnih programa;
- Radno iskustvo (poželjno).

Opis poslova;
Ispostavlja izlazne fakture
Vrši promet iz blagajne i vodi deviznu blagajnu;
Obavlja transakcije domaćih i deviznih sredstava;

Uslovi- Pozicija 3
- najmanje SSS ili VSS ekonomskog smjera, diploma;
- poznavanje engleskog jezika (poželjno);
- poznavanje rada na računaru –poznavanje osnovih programa i korištenje posebnih programa;
- Radno iskustvo (poželjno);
- certifikat za samostalnog računovođu (poželjno);

Opis poslova;
Kontiranje cjelokupne knjigovodstvene dokumentacije i vršenje knjiženja,
Vrši obračun plaća,
Vodi računa o pravilnoj primjeni kontnog plana, knjigovodstvenih propisa i standarda, i kompetentnosti knjigovodstvene dokumentacije.

Osobine za sve pozicije:
Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima sa minimalnim nadzorom i dodatnom stručnom pomoći
Organizacione sposobnosti, komunikativnost i analitičnost;
Spremnost na timski rad i sposobnost izvještavanja

Nudimo:
Stabilne finansijske i radne uslove
Stimulativni sistem nagrađivanja
Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste za neku od pozicija, molimo da nam biografiju- CV i motivaciono pismo, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavite na email adresu posao@inzagroup.eu sa napomenom, prijava na konkurs za „Upisati za koju poziciju se prijavljujete“ ili
direktno na protokol Agencije INZA d.o.o. Sarajevo, ul. Vitomira Lukića 12 a, Ilidža-Stup.

Rok za slanje prijava je 7 dana od dana objave.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obavješteni pismenim putem u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.
Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 12
Datum objave: 16.11.2017.godine
Trajanje oglasa: 7 dana od dana objave