image
Saradnja sa Srednjom školom za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

Generalni direktor INZA-e Edin Garaplija sastao se 29. 9. 2017. godine sa Behudinom Rovčaninom, direktorom Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn u Sarajevu.

Dogovoreno je da se vrše obuke o zaštiti na radu i zaštiti od požara koje će održavati stručnjaci iz ove oblasti. Također, INZA će učestvovati u podizanju svijesti mladih, edukacijama i treninzima.
Školi je od ove društvenoodgoorne kompanije uručen vrijedan poklon, laptop i projektor.

Ovim sastankom ozvaničen je početak saradnje ove dvije ustanove.