Konkurs za prijem u radni odnos

Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti:“Agencija za zaštitu ljudi i imovine „INZA“d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12 A,Općina Ilidža,direktor, r a s p i s u j e

KONKURS

1. Zaštitar ......................................................................... 10 izvršilaca
Pod općim uslovima propisanih Zakonom,kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:
-SSS, diploma
-Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Nudimo:
-Stabilne finansijske i radne uslove
-Stimulativni sistem nagtađivanja
- Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste za ovu poziciju,molimo da nam CV i skeniran certifikat za fizičku zaštitu,dostavite na email adresu posao@inzagroup.eu.

Kandidati koju uđu u uži izbor bit će obavješteni putem telefona.