image
ZAPOČETA REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE PROCJENE UGROŽENOSTI I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA INSTITUT IMS

Institut za ispitivanje materijala IMS Beograd i INZA Beograd potpisali su ugovor za realizaciju projekta izrade Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara. Planom će biti obuhvaćeno postojeće stanje u oblasti zaštite od požara, procjena ugroženosti od požara, organizacija zaštite od požara, prijedlog tehničkih i organizacionih mjera za otklanjanje nedostataka i unaprijeđenje stanja zaštite od požara, kao i proračun potrebnih finansijskih sredstava. Rok za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara je 120 dana.