image
Najava Međunarodnog sajma pametnih tehnologija "iSEC"

Međunarodni sajam pametnih tehnologija “iSEC”. bit će održan od 4. do 6. oktobra 2017. godine na Beogradskom sajmu.
Pod sloganom ‘’Nova energija’’ međunarodni sajam pametnih tehnologija – "Pametni i sigurni gradovi – iSEC", regionalno je poznat i priznat kao Sajam bezbjednosti.
Od ove godine Sajam će,osim bezbjednosti, obuhvatiti i visoke tehnologije u funkciji svih ostalih urbanih servisa – Pametnih gradova.
Stručnoj javnosti i posjetiocima će biti predstavljene visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbjednosti.
Uz eminentne institucije i komapnije koje se bave ovom oblasti biće predstavljena i INZA Group.
INZA Group je u saradnji sa IMS Institutom i Fakultetom za inženjerski menadžment generalni pokrovitelj sajma bezbjednosti i integrisane zaštite pod nazivom "Pametni i sigurni gradovi".

Cilj poslovanja naše kompanije je sistem integracija – integrisani sistemi zaštite i spašavanja u lokalnim zajednicama.