image
INZA laboratorija u Sarajevu testirala panele firme Kingspan

Protekle sedmice u „INZA lab“ akreditiranoj ispitnoj laboratoriji za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija u Sarajevu, obavljena su ispitivanja otpornosti prema požaru zidnih sendvič panela proizvođaca „Kingspan“. Tokom dvodnevnog procesa 5. i 6. jula ispitivani su termoizolacioni sendvič-paneli od mineralne vune „KS1150 FR – MLA“, debljine 150 mm i termoizolaciopni sendvič paneli „KS 1000 AW –IPN“, debljine 120 mm.
Ispitivanja su provedena prema regionalnom standardu JUS U.J1.092-„Ispitivanje otpornosti protiv požara požarnih zidova i nenosećih spoljnih zidova (Fire resistance test of fire division walls and non-load-bearing external walls). Navedeni proizvodi ostvarili su zapažene rezultate otpornosti prema požaru