image
Agencija za zaštitu ljudi i imovine

• Fizička zaštita
• Tehnička zaštita
• Monitoring centar 24/7
• VIP zaštita