image
Inžinjering

• Projektovanje i izvođenje sistema jake i slabe struje
• Projektovanje glavnih projekata zaštite od požara
• Projektovanje i izvođenje sistema tehničke zaštite
• Projektovanje i izvođenje sistema integracije i upravljačke automatike