image
Inovativna tehnologija

za potrebe nacionalnih autoriteta, infrastrukturnih i energetskih subjekata, agrara, lokalne zajednice, industrije i sl.

• Aerofotogrametrijsko snimanje velikih površina
• Georeferensirani precizni ortofoto snimak 5cm/pix
• Oblak tačaka
• 3D modeliranje terena (za potrebe infratsrukture, energetike..)
• Izrada geodetskih presjeka
• Precizna inspekcija i analiza iz vazduha tačnosti 0.1 cm/pix
• Georadarska snimanja sastava zemljišta (otkrivanje klizišta, podzemnih voda i dr.)
• Geomagnetna snimanja zemljišta (mapiranje minskih polja)
• Termovizijska IR snimanja (Elektroprenosna mreža, Energetska Efikasnost i dr.)
• NIR snimanje indexa kvalite zemljištza potrebe agrara.