image
Laboratorija i certificiranje

za potrebe proizvođača i distributera

• Termodinamička ispitivanja proizvoda i materijala
• Otpornost na požar
• Reakcija na požar
• Kromatografija eksplozivnih i štetnih gasova
• Mehanička otpornost i protuprovalnost
• Certificiranje proizvoda u skladu sa CPR 301/11
• Ocjene uslađenosti