image
Spektakularni prizori Topčić polja iz zraka

INZA je u Bosni i Hercegovni, regiji i inostranstvu, realizirala veliki broj projekata izrade Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, kao i Procjena ugroženosti i Planova zaštite od požara, projekata mapiranja i procjenjivanja rizika.

U izradi naših projekata, stručnih studija i ocjena koristimo najsavremenije metode i alate procjenjivanja i mapiranja rizika, te savremenu opremu i softvere za snimanje i procesuiranje rizičnih lokacija, među koje izdvajamo našu bespilotnu letjelicu eBee, softvera „Emotion2“ i „Postflight Terra 3D“, koji nam omogučavaju kreiranje visokokvalitenih 3D ortofoto snimaka terena.

Prikupljene podatke obrađujemo i objedinjujemo kroz interaktivne mape i baze podataka u sačinjene u Geografskom informacionom sistemu (GIS) koji zasigurno predstavlja budućnost upravljanja rizicima o katastrofa.

Među naše najvažnije projekte u ovoj oblasti izdvajamo:

• Snimanje i mapiranje šteta i rizika u gradovima Doboj i Maglaj u vemijeme katastrofalnih poplava iz 2014. godine, (nalaz napravljen za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH),

• Snimanje lokaliteta Topćić Polja, Željeznog Polja i naselja Svrake, i mapiranje šteta nastalih pokretanjem klizišta na ovom terenu, (nalaz napravljen za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH),

• Snimanje i mapiranje šteta i rizika nastalih usljed poplava područja opštine Kladovo te izrada stručnog elaborata za kvalitetu nasipa na Dunavu,

• Snimanje područja općine Konjic i izrada ortofoto snimaka terena za potrebe izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara (ovaj projekat je dinansiran od strane UNDP BiH).

Pogledajte video: