Ispitivanje otpornosti na požar
Studija integrisanog sistema identifikacije, analize i vrednovanja rizika na kritičnoj elektrodistributivnoj infrastrukturi
Naša GIS Aplikacija u medijima
Besplatna aplikacija ''INZA GROUP-e''
Akreditacija ATS
Prevencija i provedba preporuka naših uposlenika
Naučnoistraživački rad i Centar za edukaciju i trening
Servisi za zaštitu i spašavanje ljudi i imovine
Zaštita i spašavanje
Promo video INZA Group
Inovativne tehnologije u borbi protiv Covid-19.
Platforma za upravljanje rizicima
Ispitivanje na požar ALUFINAL
Topanel production panels S.A.
Novi link za praćenje koronavirusa
INZA - Informacioni sistem za upravljanje rizicima
Sastanak Team leadera INZA grupacije
Općina Bosanska Krupa bogatija za četiri nova planska dokumenta
Ispitivanje otpornosti na požar, TRIMO d.o.o., Slovenija
Ispitivanje otpornosti na požar, KOMOTIN d.o.o., Jajce, BiH
Posjeta kolega iz MA 39-tijela za požarna ispitivanja, nadzor i certificiranje
Ispitna laboratorija “INZA lab” Sarajevo
BIM - Building information modeling - INZA GROUP
INZA GROUP učesnik V Adria Security Summit-a u Skoplju
Firefighter Combat Challenge Slovenija 2019
Trening zaštite i spašavanja
Prevencija rizika u urbanim sredinama
Serbia Business Run
Vježba evakuacije i gašenja početnog požara
Edukacioni trening iz oblasti zaštite i spašavanja
Pravimo dobre priče - još jedan društveni angažman u nizu
Prevencija rizika u urbanim sredinama
Edukacioni trening za menadžment
Savremena laboratorija za ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
CRBC projekat izgradnje autoputa
Dodjela Certifikata iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
INZA Group na Beogradskom sajmu
Učešće na konferenciji CIRED-a
Najava konferencije „Zaštita kritične infrastrukture odbrambene industrije“
Najava konferencije „Razumjevanje rizika na Balkanu“
Promocija naučne monografije autora msc. Edina Garaplije
Ispitivanje za Kontinental d.o.o.
Posjeta Beogradu
Posjeta Delegacije iz Dresdena
INZA Group učestvovala u projektu implementacije IMS-a u EPCG
Posjeta delegacije iz Crne Gore
Snimanje i mapiranje teško pristupačnih terena našom senseFly bespilotnom letjelicom
Saradnja sa Elektroprivredom Crne Gore
Ispitivanje otpornosti prema požaru - zidnog termoizolacionog panela, proizvođača Brucha
Ispitivanje otpornosti prema požaru - zidnog termoizolacionog panela, proizvođača Trimo